Żywienie w pierwszym roku życia

chów bydła

Metoda żywienia odchowywanych cieląt stosowana w 4. miesiącu ich życia, powinna być na ogół zachowana również w następnych miesiącach, ponieważ tylko w ten sposób może być zagwarantowana odpowiednia koncentracja składników pokarmowych potrzebnych do uzyskania zakładanych przyrostów m.c. Dopiero w drugiej połowie pierwszego roku odchowu można stopniowo redukować dzienną dawkę mieszanki treściwej, w zależności od jakości paszy podstawowej. Dotyczy to szczególnie cieląt urodzonych w jesieni, dla których w następnym roku przewidziane jest bardzo dobre pastwisko. Cielęta urodzone późną zimą lub wczesną wiosną powinny podczas pierwszego wypasu pastwiskowego zawsze otrzymywać dodatek paszy treściwej. W okresie żywienia zimowego dodatkowe ilości paszy treściwej są konieczne nawet przy najlepszej paszy podstawowej. Przykładem żywienia cieliczek w 5-6 miesiącu życia mogą być następujące dawki pokarmowe:

1. 1,0 kg dobrego siana pastwiskowego, 2,0-5,5 kg dobrej kiszonki z traw (30% s.m.), 1,5 kg mieszanki treściwej .

2. 1,5 kg dobrego siana łąkowego, 1,5-4,0 kg kiszonki z kukurydzy sprzątanej w fazie dojrzałości woskowej ziarna, 1,5 kg przemysłowej "Mieszanki uzupełniającej w odchowie cieląt" (24% białka ok.).

Te przykładowe dawki, przez wzrastający udział kiszonki, pokrywają zwiększające się zapotrzebowanie na składniki pokarmowe i uwzględniają także w podawanej paszy treściwej niezbędne uzupełnienie mineralno-witaminowe. Znaczące pobieranie składników pokarmowych na pastwisku następuje dopiero w drugiej połowie pierwszego roku życia cieląt. Na dobrze utrzymanym pastwisku, będącym w stanie "dojrzałości pastwiskowej" półroczne bydło, może po kilkutygodniowym okresie przyzwyczajania zjeść dziennie ok. 12 kg trawy, zaś roczne bydło dwukrotnie więcej. W początkowym okresie wypasu istnieje zatem niedobór energii, który można uzupełnić dodatkiem 0,5-1,0 kg śruty zbożowej - także w kombinacji z suchymi wysłodkami buraczanymi. Bydło w wieku V4 - 1 roku może być należycie żywione na bardzo dobrym pastwisku, bez dodatku paszy treściwej. Młode bydło podczas pierwszego sezonu pastwiskowego, powinno mieć jeszcze możliwość pobierania niewielkiej ilości siana w oborze. Zaopatrzenie w składniki mineralne następuje poprzez podawanie 30-40 g mieszanki mineralnej z udziałem 10% Na, przy stosunku Ca : P wynoszącym ok. 2 : 1.


Tagi: żywienie, cielęta
Blogroll