Żywienie podczas odchowu

chów bydła

Żywienie w okresie odchowu buhajków hodowlanych powinno stwarzać przesłanki dla ich długotrwałego użytkowania, ponieważ stosowane metody oceny buhajów zakładają trzyletni okres oczekiwania na włączenie ich do rozpłodu. Selekcja hodowlana nakierowana w ostatnich latach na dobór zwierząt o dobrze wykształconej zdolności odkładania białka, zmusza do stosowania znacznie intensywniejszego żywienia w okresie odchowu, ale zapewniającego uzyskiwanie dobrej jakości nasienia. Przeciętne dzienne przyrosty m.c. w okresie od urodzenia do 420 dnia życia wynoszące 1200 g, uważane są w kołach hodowców za wcale nie zawyżone, jeśli chodzi o buhaje hodowlane z najlepszymi genetycznymi predyspozycjami do odkładania białka. Żywienie w okresie odchowu buhajków hodowlanych powinno stwarzać przesłanki dla ich długotrwałego użytkowania, ponieważ stosowane metody oceny buhajów zakładają trzyletni okres oczekiwania na włączenie ich do rozpłodu. Selekcja hodowlana nakierowana w ostatnich latach na dobór zwierząt o dobrze wykształconej zdolności odkładania białka, zmusza do stosowania znacznie intensywniejszego żywienia w okresie odchowu, ale zapewniającego uzyskiwanie dobrej jakości nasienia. Przeciętne dzienne przyrosty m.c. w okresie od urodzenia do 420 dnia życia wynoszące 1200g, uważane są w kołach hodowców za wcale nie zawyżone, jeśli chodzi o buhaje hodowlane z najlepszymi genetycznymi predyspozycjami do odkładania białka.
Tagi: żywienie, odchów
Blogroll