Przemiana tłuszczów

chów bydła

Przemiany węglowodanów i tłuszczów są w organizmie zwierzęcym ściśle połączone i wzajemnie na siebie oddziałują. Przy nadmiarze węglowodanów zwiększa się ilość powstających kwasów tłuszczowych, które z glicerolofosforanami tworzą zapasowe tłuszcze obojętne wykorzystywane następnie w krótkotrwałych okresach niedoboru kwasów tłuszczowych (rys. 4). Przebieg tych procesów regulują głównie hormony wzrostu. ACTH i adrenalina. W ten sposób znaczne obniżenie stężenia insuliny we krwi, wywołane stanem głodu może zwiększyć uruchamianie i spalanie długołańcuchowych kwasów tłuszczowych.W jak znacznym stopniu tłuszcz zapasowy może być wykorzystywany przy niedostatecznym zaopatrzeniu energetycznym ? szczególnie w początkowym okresie laktacji i wysokiej wydajności ? wykazują badania respiracyjne przeprowadzone przez Flatta i wsp. Stwierdzono, że krowa o wydajności rocznej powyżej 8000 litrów mleka zużyła do jego syntezy od 26 do 45 tygodnia laktacji ok. 50 kg tłuszczu tkankowego, utrzymując jednocześnie stałą masę ciała. Wykorzystany tłuszcz uzupełniony został wodą. W powstawaniu tłuszczu uczestniczy wyjściowy produkt syntezy kwasów tłuszczowych, aktywowany kwas octowy (acetylokoenzym A). Potrzebna zaś energia uwalniana jest w cyklu pentozo-fosforanowym. W końcowym ogniwie przemian, z jednej cząsteczki glicerolofosforanu i trzech cząstkach aktywowanych kwasów tłuszczowych powstaje tłuszcz obojętny. Główna część tłuszczu zwierzęcego syntetyzowana jest w tkance tłuszczowej, a ok. 10? 12% w wątrobie. Zmienna wielkość syntezy tłuszczu w wątrobie lub tkance tłuszczowej uzależniona jest od stopnia zaopatrzenia w energię z układu przedżołądki-jelita oraz od potrzeb energetycznych" zwierząt. Tłuszcz zapasowy i tłuszcz mleka mają odmienny zestaw kwasów tłuszczowych. Łój bydlęcy zbudowany jest z kwasów tłuszczowych o 14-18 atomach węgla, natomiast tłuszcz mleka zawiera wszystkie kwasy tłuszczowe o parzystej liczbie atomów węgla. Wpływ żywienia na skład tłuszczu zapasowego bydła jest niewielki i nie ma praktycznego znaczenia. O wiele ważniejszy jest jednak wpływ żywienia na zawartość i skład tłuszczu mleka, gdyż dotyczy zagadnienia o dużym znaczeniu gospodarczym.
Blogroll