Przebieg trawienia w przedżołądkach

chów bydła

Ślina zawiera związki zasadowe (wodorowęglany oraz fosforany sodowe i potasowe) o wysokiej wartości pH (8,1-8,3), które regulują odczyn treści żwacza, przeciwdziałając jej zakwaszeniu. Kwasowość treści żwacza zwiększa się wraz z intensywnością bakteryjnego rozpadu paszy w przedżołądkach (intensywności fermentacji), a więc zależy od ilości tworzących się kwasów (octowego, propionowego, masłowego i in.), których powstawanie uzależnione jest od składu dawki pokarmowej. Najsilniejsze zakwaszenie powodują pasze zawierające cukry. Duże wahania pH, występujące podczas skarmiania dużych ilości pasz treściwych, można zmniejszyć przez zwiększenie częstotliwości odpadów. Przedstawione dwa typy dawek pokarmowych dają dowolne możliwości tworzenia wzajemnych kombinacji. Krytyczna granica udziału paszy objętościowej w dawkach pokarmowych dla krów mlecznych wynosi ok. 50% i nie jest naruszana, kiedy zadaje się kiszonki z roślin przewiędniętych. Natomiast gdy się skarmia kiszonkę o niskiej zawartości suchej masy, konieczny jest dodatek siana lub słomy w ilości 2-4 kg. Jeżeli udział paszy objętościowej w dawce pokarmowej wynosi poniżej 40%, to ulega zmniejszeniu możliwość regulacji wartości pH w żwaczu, a intensywne powstawanie kwasu mlekowego sprzyja wystąpieniu kwasicy oraz następuje obniżenie zawartości tłuszczu w mleku.
Blogroll