Przebieg trawienia w jelitach

chów bydła

Treść pokarmowa dostaje się do trawieńca w wyniku różnic ciśnienia panujących w poszczególnych częściach przedżołądków, istotne znaczenie ma tutaj wielkość cząstek paszy oraz ssąco-tłoczące działanie kanału ksiąg. Ciągłe wydzielanie soku żołądkowego w trawieńcu powoduje spadek początkowego pH treści paszowej z 6-7 do 2-3 przy ujściu do dwunastnicy. W dwunastnicy treść pokarmowa podlega działaniu soku trzustkowego i kwasów żółciowych. Ponieważ u bydła ponad 2/3 strawnych składników pokarmowych ulega rozkładowi w przedżołądkach, rola enzymów własnych zwierzęcia jest niewielka. Zależnie od składu dawki pokarmowej, do jelit dostają się zmienne, ale na ogół niewielkie ilości skrobi. Z tego względu bezpośrednie zaopatrzenie przeżuwaczy w glikozę z jelit jest nieporównywalnie mniejsze niż u zwierząt monogastrycznych. Aminokwasy jako produkt trawienia białka treści pokarmowej pochodzą głównie z białka bakteryjnego, syntetyzowanego w żwaczu podczas rozkładu białka roślinnego. Wchłanianie kwasów tłuszczowych, szczególnie długołańcuchowych, wspomagane jest w jelitach przez wysoką zawartość fosfolipidów w żółci. W jelicie ślepym i początkowym odcinku jelita grubego z nierozłożonych dotąd strawnych węglowodanów powstają stosunkowo niewielkie ilości lotnych kwasów tłuszczowych. W jelitach następuje też nie tylko powtórne włączenie do obiegu wody, ale również sodu, potasu i chlorków. Średnio wchłanianiu podlega 98% wody,96% sodu, 58% potasu i 98% chlorków (Gürtler 1971). Duże ilości wody, która jest niezastąpionym środkiem transportu fizjologicznego, przedostają się wtórnie do przewodu pokarmowego wraz ze śliną. Podrażnienie jelit lub zmiany chorobowe powodują zakłócenia wchłaniania wody i wystąpienie u przeżuwaczy biegunki, łącznie ze wszystkimi ujemnymi skutkami dotyczącymi trawienia i zaopatrzenia w składniki pokarmowe.W wyniku procesów trawiennych składniki pokarmowe paszy przekształcane są w formy przyswajalne wchłaniane w przedżołądkach lub jelitach, a następnie dostarczane z krwią i limfą do miejsc pośredniej przemiany materii. W specyficznych tkankach zwierzęcia, składniki pokarmowe wykorzystywane są na potrzeby bytowe organizmu, do odtwarzania lub budowania nowych substancji ciała w okresie wzrostu oraz do syntezy określonych produktów, np. mleka. Przemiany węglowodanów, tłuszczu i białka mogą przebiegać niezależnie lub być wzajemnie połączone. Podczas wspomnianych procesów magazynowana jest również energia nieodzowna dla przemiany materii, której gospodarką kierują określone związki chemiczne.
Blogroll