Opasanie cieląt preparatami mlekozastępczymi

chów bydła

Cielęta preparatami mlekozastępczymi opasa się do osiągnięcia końcowej masy ciała 160-180 kg, a częściowo nawet i powyżej tej granicy. Wraz ze wzrastającą masą ciała, zmniejszają się wymagania zwierzęcia co do udziału poszczególnych składników pokarmowych w paszy i w coraz większym stopniu możliwe jest zwiększenie udziału składników odżywczych, które nie pochodzą z mleka. Tak właśnie jest w przypadku mieszanki przeznaczonej na drugi okres opasu, który rozpoczyna się od osiągnięcia 90 kg masy ciała zwierząt. Dawka pokarmowa składa się wówczas w ł/s z "Preparatu mlekozastępczego I" i w 2/s z "Preparatu mlekozastępczego II". Oznacza to, że przy zużyciu paszy na 1 kg przyrostu równym 1,4 kg w pierwszym okresie opasu i 1,6 kg w drugim okresie opasu, skarmia się 50 kg "Preparatu mlekozastępczego I" oraz zależnie od czasu trwania drugiego okresu opasu, 120-150 kg "Preparatu mlekozastępczego II" na każde cielę. Jest to szczególnie ważne przy opasie cieląt z zakupu. Wartość energetyczną preparatu mlekozastępczego, zawierającego 17-19% tłuszczu można oszacować na 1000?1100 j. skr. (1,67? 1,83 j.o., 9,85?10,80 MJ/kg). Preparat mlekozastępczy jest pod względem składu znacznie zbliżony do mleka krowiego. Przyzwyczajenie cieląt do preparatu w pierwszych tygodniach opasu decyduje jednak często o późniejszym sukcesie. Jest to szczególnie ważne w przypadku cieląt pochodzących z zakupu. W dniu zakupu cieląt korzystniej jest zamiast pójła z preparatu mlekozastępczego, podać jedynie 1-2 1 ciepłej herbaty, w której trzeba zgodnie z wskazówkami producenta, rozmieszać preparat witaminowo-antybiotykowy. Na drugi odpas podaje się, zależnie od masy ciała cielęcia, 1,5-2 1 pójła, przygotowanego z 80 g preparatu mlekozastępczego, rozpuszczonego w 1 litrze wody. W dalszym ciągu trzytygodniowego okresu przyzwyczajania, zwiększa się stopniowo ilość pójła do 6 litrów, podnosi koncentrację preparatu mlekozastępczego do 120-150 g/l wody i skarmia dwa razy dziennie. Gdy cielęta chętnie piją pójło można zwiększyć jego dzienną dawkę. W pierwszym tygodniu opasu opłaca się ograniczyć intensywność żywienia. Konieczna jest jednak skrupulatna obserwacja zwierząt. Celowe może okazać się powtórzenie dawki preparatu witaminowo-antybiotykowego. Po takim wstępnym żywieniu w ciągu pierwszego tygodnia, rozpoczyna się właściwe opasanie. Teraz najważniejsze jest, ażeby poprzez wysokie spożycie preparatu mlekozastępczego stworzyć warunki dla intensywnego wzrostu, ponieważ jedynie cielęta opasowe o wysokich przyrostach dziennych dostarczają cielęciny o właściwościach preferowanych na rynku mięsnym. Wystarczające spożycie paszy można osiągnąć, stosując duże ilości pójła o średniej koncentracji lub też średnie ilości pójła, ale o wysokiej koncentracji. Trzeba jednak pokryć fizjologiczne zapotrzebowanie na wodę. Rozpoczyna się on przy masie cieląt ok. 60 kg, którą osiąga się w warunkach bawarskich po pierwszym wstępnym okresie opasu. Cielęta karmi się dwa razy dziennie. W podanym okresie opasania należy liczyć się z przyrostem masy ciała od 60 do ok. 165 kg. Odpowiada to średnim dobowym przyrostom ok. 1350 g, przy czym podczas niektórych tygodni drugiej połowy opasu konieczny jest przyrost dzienny masy ciała 1600 g.
Tagi: preparat mlekozastępczy
Blogroll