Błędy w żywieniu

chów bydła

U cieląt nieprawidłowe żywienie, szczególnie w okresie pojenia bardzo szybko doprowadza do wystąpienia biegunki i różnych schorzeń. Przyczyną tego może być sama pasza lub sposób jej skarmiania. Jako najczęstsze błędy można tu wymienić: 1. Składowanie preparatu mlekozastępczego w wilgotnym miejscu i spowodowane tym samym zepsucie paszy. 2. Zbyt niska temperatura pójła podczas jego przygotowania, a następnie pojenia (przestrzegać zakresu temperatur podanego w instrukcji producenta!), tworzenie się brył w wyniku niedokładnego mieszania (stosować miksery) oraz nierównomierne dawkowanie. 3. Zbyt wczesne dokarmianie paszami stałymi, szczególnie zaś cieląt pochodzących z zakupu. 4. Niewłaściwa jakość mleka chudego lub serwatki. 5. Niedostateczna czystość, a także nieregularny czas pojenia z występującym niekiedy przekarmieniem. 6. Zbyt duże dawki paszy treściwej przy jednocześnie małych ilościach siana lub złej jego jakości. W razie wystąpienia biegunki pierwszym środkiem zaradczym jest zrezygnowanie z pójła i podanie w jego miejsce naparu z rumianku i kopru z domieszką preparatu przepisanego przez lekarza weterynarii. Biegunką hamuje również siemie lniane oraz sproszkowany węgiel drzewny. Skutki nieprawidłowego żywienia są potęgowane, gdy cielęta utrzymuje się w pomieszczeniach z przeciągami, zimnych i źle przewietrzanych. Dlatego też niezależnie od żywienia należy również pamiętać o właściwych warunkach utrzymywania cieląt.
Blogroll